*Angel*

69 tekstów – auto­rem jest *An­gel*.

W od­niesieniu do pew­nych spraw słowo przep­raszam brzmiałoby śmie­sznie [...] 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 czerwca 2011, 15:39

Oso­ba którą stać na łzy wygrywa...[...] 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 stycznia 2011, 17:08

Każdy prag­nie wyg­rać w lo­terii życia...[...] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 13:37

Egoizm zżera wszystko...[...] 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 grudnia 2010, 16:38

Chce nam się żyć tam gdzie nas nie ma...[...] 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 grudnia 2010, 18:03

Dlacze­go czy­jeś życie ma być war­te mniej niż twoje?...[...] 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 grudnia 2010, 15:56

Cza­sem każdy ,,nieuda­ny związek" szyb­ciej zbliża Cię do tej praw­dzi­wej miłości" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2010, 19:31

Co­raz więcej ,,MUSZĘ", co­raz mniej ,,CHCĘ"...[...] 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 grudnia 2010, 18:09

Cza­sem myślę, że le­piej było po­wie­dzieć ko­niec i nie od­czu­wać te­go bólu...[...] 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 listopada 2010, 18:11

Zaz­drość - w niektórych związkach naj­większym do­wodem miłości [...] 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 listopada 2010, 17:17
*Angel*

14-letnia brunetka mająca swój własny światopogląd

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

*Angel*

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność